connected collection

sklo - gl&ss

“Laudamus verteres, sed nostris utimur annis“

“Staré chválíme, ale své době žijeme.“

"Blessed are the old times living the new age.“

o projektu

project

Projekt SKLO-GL&SS si klade za cíl vrátit na Šumavu sklářské umění v jeho moderní, umělecké podobě. Výstavy probíhají střídavě na několika místech napříč Šumavou. V dlouhodobém horizontu je výstupem z výstav postupně vznikající sbírka české skleněné plastiky, jediná svého druhu na jihu Čech.

The intention of the SKLO-GL&SS project is to restore the glass art in its modern, artistic forms, to the area of central Šumava, where its historically belongs. Exhibitions are hold in rotation acros the area. From the long time horizon the new collection of glass art is intendet like the result of the shows.


RUBIKON

1.4. - 31.5. 2023

ČTVRT STOLETÍ

KAŠPERSKÉ HORY

QUARTER of CENTURY

SUŠICE

ILJA BÍLEK

7.10. - 31.12. 2023

AKTUALITY

ACTUALITIES

ELIÁŠOVÉ

1.4. - 31.10. 2024

DIALOG

VIMPERK

PRACHATICE

The Best OF
ateliér skla UJEP 1996 - 2017 pod vedením Ilji Bílka


1.4.- 31.5.2025

akce

events

Během jednotlivých výstav probíhají ve spolupráci s autory a pořádající institucí komentované prohlídky, akce pro umělecké školy a speciální program v rámci Muzejních nocí.

Different events are accompanying the shows, like annotated viewings, special viewings and other events for artistic schools etc.


sbírka

collection

V rámci výstavního projektu vzniká sbírka, umístěná v Muzeu Šumavy v Sušici. Z každé výstavy v ní zůstává alespoň jedno dílo. Děje se tak pouze díky darům místních mecenášů umění, kteří se na vzniku této jedinečné kolekce podílejí.


Constitution of the new collection of modern glass art is one of the purposes of project. Piece of art is bouthgt from each exhibition and placed in Muzeum of Šumava in Sušice. It happens only thanks to the kindness of local donators who are involved into the creation of this unique collection.


dění v oboru

events

archiv

výstavy, doprovodné akce, fotografie ...

exhibitions, events, photography ...

press

tisková zpráva

R U B I K O N

press realease

R U B I K O N