sklo - gl&ss

connected collection

“Laudamus verteres, sed nostris utimur annis“

“Staré chválíme, ale své době žijeme.“

"Blessed are the old times living the new age.“

o projektu

Projekt SKLO-GL&SS vrací na Šumavu sklářské umění v jeho moderní, umělecké podobě. Výstavy probíhají střídavě na několika místech napříč Šumavou. V dlouhodobém horizontu je výstupem z výstav postupně vznikající sbírka české skleněné plastiky, jediná svého druhu na jihu Čech.

The intention of the SKLO-GL&SS project is to restore the glass art in its modern, artistic forms, to the area of central Šumava, where its historically belongs. Exhibitions are hold in rotation acros the area. From the long time horizon the new collection of glass art is intendet like the result of the shows.


project

VIMPERK

Bohumil ELIÁŠ

D I A L O G

1.6. - 31.10. 2024

Bohumil ELIÁŠ jr.

SUŠICE

Martin JANECKÝ

AKTUALITY

25.6. - 1.9. 2024

ACTUALITIES

SUŠICE

Jaromír RYBÁK

AKTUALITY

ACTUALITIES

5.10. 2024 - 28.2. 2025

PRACHATICE

The Best OF
ateliér Sklo, UJEP 1996 - 2017 pod vedením Ilji Bílka


1.4.- 31.5.2025

Ilja Bílek

&

V. Prchalová J. Skalová

L. Švitorková

L. Bakičová Z. Kubelková J. Lánská L. Medřická

KAŠPERSKÉ HORY

SKLO-GLASS

výstavní sezona 2026

QUARTER of CENTURY

ČTVRT STOLETÍ

V rámci výstavního projektu vzniká sbírka, umístěná v Muzeu Šumavy v Sušici. Z každé výstavy v ní zůstává alespoň jedno dílo. Děje se tak pouze díky darům místních mecenášů umění, kteří se na vzniku této jedinečné kolekce podílejí.


Constitution of the new collection of modern glass art is one of the purposes of project. Piece of art is bouthgt from each exhibition and placed in Muzeum of Šumava in Sušice. It happens only thanks to the kindness of local donators who are involved into the creation of this unique collection.


sbírka

collection

akce

galerie sklo-gl&ss

V červnu 2023 jsme otevřeli v Prachaticích malou galerii - zázemí projektu. Najdete tu ukázky z díla aktuálně vystavujících autorů. Poslední čtvrtky v měsíci jsou vyhrazeny tematickým PODVEČERŮM.

A small gallery in Prachatice - the background of the project, was opened in June 2023. You will find here examples of the work of currently exhibiting authors. Every last Thursday of the month is reserved for themed EARLY EVENINGS.

archiv

tisková zpráva

R U B I K O N

ILJA BÍLEK - AKTUALITY

ILJA BÍLEK - ACTUALITIES

R U B I K O N

press

press realease

kontakty

contacts

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE


tel:420 376 528 850

email: info@muzeumsumavy.cz

www.muzeumsumavy.cz

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE

GALERIE KAŠPERSKÉ HORY


tel:420 376 582 226

email: info@muzeumsumavy.cz

www.muzeumsumavy.cz

STÁTNÍ ZÁMEK VIMPERK


tel:420 778 427 134

email: vimperk@npu.cz

www.zamek-vimperk.cz

GALERIE DOLNÍ BRÁNA PRACHATICE


tel:420 388 318 612

email:shettnerova@kisprachatice.cz

www.kisprachatice.cz

koordinátor projektu: Šárka Ladýřová, cezan@email.cz